Legenda o svatém Václavu

Na zářijovém setkání jsme si prohloubili možnosti práce se souborem pomůcek z pedagogiky F. Ketta.Mgr. Barbora Křivohlavá, ředitelka kettovské mateřské školy v Kutné Hoře nám nejprve stručně připomněla teoretické základy pedagogiky Franze Ketta a poté jsme již v praktické části společně pracovali s kettovskými pomůckami. Zabývali jsme se zejména legendou o svatém Václavu, soubor pomůcek však lze podobným způsobem využít pro jakýkoli jiný příběh či pohádku. Asi nejvíce nás oslovila možnost využití jednoduchých pomůcek pro předávání hluboce lidských myšlenek a společenských hodnot, které není úplně snadné sdělovat dětem.  Kettovské pomůcky jistě najdou své místo v mnoha mateřských školách, z nichž byli návštěvníci tohoto zářijového setkání.


bottom