Metoda dobrého startu

Pod vedením zkušených učitelek mateřské školy Blanky Reimann a Lenky Stejskalové jsme se blíže seznámili s Metodou dobrého startu (MDS), tedy propracovaným systémem činností,  podporujících rozvoj psychomotoriky, sociálních dovedností, smyslového vnímání a řečových i komunikačních dovedností. Přítomné učitelky si vyslechly historii vzniku a vývoje MDS a poté si zažily a vyzkoušely dvě konkrétní lekce se všemi […]


 

Pozvánka na setkání v Centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti – únor 2019

Zveme vás na únorové setkání v MŠ Klubíčko , Pardubice, ve středu 20. 2. 2019 od 16,00 hodin do cca 18,30 hodin. Projdeme si praktickou lekcí Metody dobrého startu pod vedením učitelky mateřské školy Bc. Blanky Reimann. Metoda cíleně a komplexně podporuje psychomorický vývoj dítěte, a to zejména v oblastech, které jsou významné pro zvládnutí požadavků a […]


 

Setkání s autorkou knih pro děti Jitkou Vítovou

V úvodu prvního novoročního setkání se představila spisovatelka Jitka Vítová. Je autorkou půvabných knížek O Květušce a jejích přátelích z říše hmyzu, napsala i další knihy z říše přírody a zvířátek. Ráda jezdí do mateřských a základních škol, kde dětem vypráví svůj příběh, pracuje s nimi ve skupinkách s knížkou, dává jednoduché úkoly a poodhaluje tajemství profese […]


 

Příklady dobré praxe

Na předvánočním setkání jsme se věnovaly konkrétním knihám pro děti, se kterými jsme v rámce své praxe pracovaly v posledních šesti měsících. Přítomné učitelky postupně představily jednotlivé tituly, charakterizovaly je po stránce jazykové, tematické, kompoziční i obsahové.  Nabídly ostatním možnosti práce s nimi, ukázaly práci s vybraným textem. Přidaly své zkušenosti ohledně věku dětí, velikosti skupiny dětí,  […]


 

Čtenářská pregramotnost ve spojení s logopedickou péčí – 1. část

V listopadu jsme se pod vedením zkušené učitelky mateřské školy, speciální pedagožky a logopedky Mgr. Jany Grancové zabývaly vývojem řeči dětí a jejich narušenou komunikační schopností.  Znovu jsme si připomněly  význam správné řeči pro rozvoj čtenářských dovedností a vůbec pro úspěšný start ve škole. Návštěvnice si navzájem předávaly postřehy a zkušenosti, aktivně se účastnily cvičení, her, […]


 

Pozvánka na setkání v Centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti – leden 2019

V lednu nás čeká příjemné setkání se spisovatelkou Jitkou Vítovou, ale také s dětmi a dětskými knihami paní Vítové. Ukáže nám, jak s dětmi pracuje a jistě nám poví i další zajímavosti ze své autorské praxe. Na setkání budou připraveny ukázky dalších dětských knih a zajímavých pomůcek pro rozvoj čtenářství v mateřských školách. Setkáme ve středu […]


 

Pozvánka na setkání v Centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti – prosinec 2018

V prosinci nás čeká rekapitulace našich praktických zkušeností s dětskou knihou ve třídě mateřské školy.  Představíme si knihy, které nás oslovili, se kterými jsme  s dětmi pracovali, co se nám osvědčilo, čím nás kniha či reakce dětí překvapila, ap.  Se zajímavými knihami pro děti se setkáme 6. prosince v 16,00 hodin. Těšíme se na setkání!


 

Dílna čtení II. – čteme s nečtenáři

V říjnu jsme pokračovali v dílnách čtení s nečtenáři. Pod vedením Mgr. Hany Žežulové jsme se hlouběji seznámili s dalšími čtenářskými strategiemi a jejich využitím, vyzkoušeli jsme si několik modelových lekcí, které se mohou ihned využít v praxi s dětmi. Ve videoukázkách jsme viděli, jak konkrétní čtenářské aktivity zvládly děti v reálné situaci třídy mateřské školy. Velmi nás zaujalo video ze základní […]


 

Pozvánka na setkání v Centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti – listopad 2018

V listopadu nás čeká velmi praktické setkání s Mgr. Janou Grancovou, učitelkou ve speciální třídě a zároveň zkušenou logopedkou a lektorkou dalšího vzdělávání v oblasti logopedie.  Podpora dovedností vedoucích ke čtení a čtenářství zahrnuje i péči o výslovnost a gramatickou správnost řeči.  Jak mohou učitelé z mateřských škol přispět k rozvoji řečových dovedností v každodenním […]


 

Pozvánka na setkání v Centru kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti – říjen 2018

Na druhém setkání s Mgr. Hanou Žežulovou navážeme na to první a doplníme další čtenářské strategie. Vše si pak vyzkoušíme v praktických ukázkách, podíváme se na videa ze škol….. Termín 24. 10. 2018. od 16,00 do 18,30 hod. Mohou přijít i ti, kteří na 1. dílu dílen čtení nebyli, jistě najdou mnoho inspirace.

bottom