Kvalitní dětská literatura v současnosti

Bc. Zuzana Kupcová, učitelka mateřské školy v Pelhřimově, nám formou prezentace představila tematicky různorodé knihy pro děti.


 


 

Pozvánka na setkání v Centru kolegiální podpory v oblast čtenářské pregramotnosti – říjen 2019

V říjnu se těšíme na Zuzku Kupcovou, odbornici na současnou kvalitní dětskou literaturu.


 

Legenda o svatém Václavu

Na zářijovém setkání jsme si prohloubili možnosti práce se souborem pomůcek z pedagogiky F. Ketta.


 

Pozvánka na setkání v Centru kolegiální podpory v oblast čtenářské pregramotnosti – září 2019

V září se těšíme na inspirativní setkání s Mgr. Barborou Křivohlavou, ředitelkou „kettovské“ mateřské školy v Kutné Hoře. Přijde nám předvést využití pomůcek Franze Ketta při zpracování konkrétního tématu – legendě o sv. Václavovi. Pomůcky Franze Ketta mají nekonečně mnoho variant použití a každá ukázka práce s nimi nás inspiruje k vlastním nápadům a k […]


 

Příklady dobré praxe – česká státnost

Učitelky ze tří tříd v Klubíčku (z Fialového, Modrého a Červeného klubíčka) prezentovaly své třídní vzdělávací programy, které se věnovaly tématu české státnosti. Učitelky z Montessori tříd nazvaly svůj celoroční třídní vzdělávací program ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ, Učitelky z klasické třídy realizovaly  projekt TA NAŠE ZEMIČKA ČESKÁ. Byly představeny čtenářské, hudební, výtvarné i vzdělávací inspirace, […]


 

Pozvánka na setkání v Centru kolegiální podpory v oblast čtenářské pregramotnosti – červen 2019

V červnu se ohlédneme za uplynulým školním rokem a připomeneme si úspěšné projekty, ve kterých učitelky hojně využívaly dětskou či jinou literaturu a knihy. Čeká nás prezentace třídních projektů, spojených s výročím České republiky a s českou státností. Sejdeme se 12. června v 16,00 hodin na obvyklém místě :-).


 

Netradiční témata v knihách pro děti

V úvodu jsme si v rámci diskuse nastínili témata, která považujeme za netradiční, tabuizovaná, společensky hraniční, ale na která se děti ptají, zajímají je, prožívají je ve svých životech a je potřeba o nich hovořit, porozumět. Jedná se o témata: smrti, kouření, drog, strachu, odlišné sexuální orientace, alkoholismu, neúplných rodin, postižení a nemocí v rodině. Všichni účastníci […]


 

Pozvánka na setkání v Centru kolegiální podpory v oblast čtenářské pregramotnosti – květen 2019

V květnu nás čeká setkání nad knihami, které máme po ruce jako modré průvodce v méně obvyklých či náročnějších situacích v našich třídách. Často se potkáváme s tématy nebo příběhy, které nejsou vzhledem k věku dětí nijak jednoduché. Přesto je děti žijí, dějí se v jejich blízkém okolí či v rodinách. Učitelky musí být připraveny […]


 

Čtenářská pregramotnost ve spojení s logopedickou péčí – 2. část

Na setkání jsme si předávali spolu s Mgr. Janou Grancovou své postřehy a zkušenosti v rámci jednotlivých témat. Zabývali jsme se pravidly péče o řeč. Vyzkoušeli jsme si spoustu logopedických her, cvičení, modelových lekcí, které můžeme ihned využít v praxi s dětmi.  Charakterizovali jsme si dovednosti předškoláka z hlediska čtenářské pregramotnosti. Definovali jsme si základní […]

bottom