Co vidí naše oči?

Děti úspěšně pokračují v rozsáhlém projektu „Vidím, slyším, cítím – celý svět“. Zelené klubíčko zkoumá další lidské smysly, po sluchu se děti věnovaly zraku. Téma zrak – oko  nabízí nepřeberné množství zajímavostí, aktivit, oči se mohou prozkoumávat z různých stran. Učitelky připravily rozmanité pomůcky a tak se mohly rozvinout hry na lékaře a na optiky, děti malovaly, pracovaly s fotografiemi a dělaly různé pokusy. Věnovaly se pocitům a potřebám nevidomých lidí, naslouchaly četbě z knih Mimi a Líza, zkrátka probraly téma lidského zraku bezezbytku. Na závěr aktivně shrnuly své nové zkušenosti a poznatky metodou alfa box. Bohaté a přínosné téma jistě přineslo dětem zážitky, které si na dlouho zapamatují.

 

 

 

 

 


Led 14, 2021 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka
bottom