Den otevřených dveří v logopedické třídě

Ve čtvrtek 26. března 2020 mohou zájemci navštívit logopedickou třídu.Od 8,00 do 16,00 hodin nabídnou učitelky návštěvníkům podrobné informace o vzdělávání dětí ve speciální (logopedické) třídě, ukáží jim prostory třídy a seznámí je se způsoby práce v této třídě. Na návštěvu není třeba se předem hlásit, stačí přijít a zazvonit….

Do logopedické třídy přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména s vadami řeči), které potřebují péči v menší skupině a vzdělávání pod vedením speciálních pedagogů, případně s podporou asistenta pedagoga.

S ohledem na specifické zaměření třídy není podmínkou k přijetí dítěte trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, trvalé bydliště je pouze podpůrným kritériem.


Úno 24, 2020 | Kategorie Aktuálně
bottom