Jak jsme v Klubíčku „sázeli budoucnost“

Naše školka se s radostí zapojila do celostátní iniciativy „Sázíme budoucnost“.Ve spolupráci s Městským obvodem II. Pardubice – Polabiny jsme se rozhodli zasadit na školní zahradě stromy. Nejprve jsme našli místo na dva – na lípu a na červený javor. Požádali jsme rodiče dětí o finanční příspěvek na pořízení stromů. Naši skvělí rodiče však  darovali celkem cca 9 000 Kč (sbírka ještě není ukončena). Proto můžeme na jaře vysadit ještě další velký strom a nějaké keře, abychom celou částku beze zbytku využili na účel, pro který je určena. O dovoz stromů, přípravu výsadbové jámy a zasazení stromů se postarali pracovníci Služeb města Pardubice. Tyto práce uhradil Městský obvod II. Pardubice – Polabiny.  Výsadbu se zájmem pozorovaly i naše děti. Věděly, proč a co se tady sází a slíbily pravidelné zalévání nových stromů.  Budeme je společně bedlivě pozorovat a těšit se na první jarní lipové a javorové lístečky.


Lis 20, 2019 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka
bottom