Metoda dobrého startu

Pod vedením zkušených učitelek mateřské školy Blanky Reimann a Lenky Stejskalové jsme se blíže seznámili s Metodou dobrého startu (MDS), tedy propracovaným systémem činností,  podporujících rozvoj psychomotoriky, sociálních dovedností, smyslového vnímání a řečových i komunikačních dovedností.

Přítomné učitelky si vyslechly historii vzniku a vývoje MDS a poté si zažily a vyzkoušely dvě konkrétní lekce se všemi aktivitami, které do nich patří.  Udivila je náročnost některých grafomotorických cvičení,  ocenily pestrost všech činností v lekci a široký záběr jejich působení na rozvoj dítěte.  Po celou dobu se všichni dobře bavily a jistě si opět odnášely náměty pro obohacení svých dosavadních profesních zkušeností.

 


bottom