Naše řeč a naše emoce

Velký „lidský“ projekt Zeleného klubíčka se chýlí ke konci.

Poslední část celoročního projektu „Vidím, slyším, cítím.. celý svět“ se zabývá řečí, jejím kouzlem, smyslem a významem. Děti se tak dozvídají, že řeč je velký dar, který nám pomáhá se domluvit, vyprávět si zážitky nebo  vyjadřovat své pocity.   Emoce jsou pro děti velké téma a hodně je zajímají. Co ovlivňuje naše pocity? Jak je můžeme popsat?  Jak vyjádřit emoce beze slov? Jak porozumět pocitům druhých dětí? O tom si teď povídají a na to si teď hrají děti v Zeleném klubíčku. Není pochyb o tom, že je všechny aktivity nejen baví a zároveň velice obohacují a rozvíjí.

 


Kvě 26, 2021 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka
bottom