Netradiční témata v knihách pro děti

V úvodu jsme si v rámci diskuse nastínili témata, která považujeme za netradiční, tabuizovaná, společensky hraniční, ale na která se děti ptají, zajímají je, prožívají je ve svých životech a je potřeba o nich hovořit, porozumět. Jedná se o témata: smrti, kouření, drog, strachu, odlišné sexuální orientace, alkoholismu, neúplných rodin, postižení a nemocí v rodině.
Všichni účastníci se shodli na tom, že uvedená témata děti na rozdíl od rodičů přijímají přirozeně, jsou rády, když o nich mohou s učitelkami i ostatními dětmi hovořit, svěřit se, sdílet. Učitelky o tématech hovoří vzhledem k dětem velmi taktně, s pochopením, podávají informace vzhledem k věku dítěte. Četli jsme si z některých knih a živě diskutovali o svých zkušenostech. Ze setkání odcházeli všichni s užitečných přehledem dětské literatury s netradiční tématikou.


bottom