Nová zeleň na školní zahradě

V loňském roce jsme se zapojili do celostátní iniciativy „Sázíme budoucnost“. Ve spolupráci s Městským obvodem II. Pardubice – Polabiny jsme se rozhodli zasadit na školní zahradě stromy. Požádali jsme rodiče dětí o finanční příspěvek na pořízení stromů a sešlo se nám celkem 10 580 Kč.  V listopadu 2019 jsme u plotu vysadili lípu a červený javor a utratili jsme za ně 4 295 Kč. Potom jsme spolu se zahradníky hledali místo na další zeleň.  Velké stromy se nám sem již nevejdou, v budoucnu by samy strádaly nebo by utlačovaly ty stávající. Našli jsme však místo na záhon plný drobnějších stromků, keřů a trvalek. Je to trvalá zeleň a odpovídá záměru projektu – zlepšit klima pro budoucí život nás i našich dětí. Zbývajících 6 285 Kč jsme tedy použili na nákup stálezelených a kvetoucích dřevin – brslenů, hortenzií, tavolníků, komulí a zahradních šeříků. Velký záhon před patrovým pavilonem  je hotový a na jaře budeme netrpělivě vyčkávat, až nás obdaří a potěší pestrostí druhů a barev všech rostlin, které jsou v něm vysázené.

Ještě jednou děkujeme všem dárcům za to, že „vyrobíme“ o trošku více kyslíku a ještě budeme mít krásnější školku!

 

 

 


Lis 23, 2020 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka
bottom