Pozvánka na setkání v Centru kolegiální podpory v oblast čtenářské pregramotnosti – říjen 2019

V říjnu se těšíme na Zuzku Kupcovou, odbornici na současnou kvalitní dětskou literaturu.Zuzka k nám přijede v úterý 22. října v 16,00 hodin z mateřské školy v Pelhřimově, kde působí jako učitelka. Přiveze s sebou na ukázku mnoho dětských knih,  které přečetla, ověřila ve své praxi a umí o nich krásně povídat. Zuzka vybírá výhradně kvalitní a hodnotnou dětskou literaturu. Získáme tak inspiraci nejen pro práci s konkrétními knihami v pedagogické praxi, ale i náměty a rady pro doplnění dětských knihoven v mateřských školách. Vánoce jsou skoro za dveřmi :-), po setkání se Zuzkou budeme také vědět, po jakých dárcích pro své děti a vnoučata se máme porozhlédnout.


bottom