Prázdninový provoz

Provoz o prázdninách bude jiný, než obvykle. Při plánování letošního prázdninového provozu jsme vzali v úvahu aktuální preventivní opatření, probíhající rekonstrukci školní kuchyně a výsledky z dotazníkového šetření, kde rodiče vyjádřili potřebu docházky dítěte do školky v červenci a srpnu. Po dohodě se zřizovatelem a ostatními školkami v našem školském obvodu bude provoz o prázdninách následující:

Klubíčko bude mít pro přihlášené děti otevřeno od 1. do 10. 7. 2020.

Od 13. 7. do 31. 8. 2020 budeme mít zavřeno.  Rodiče, kteří v dotazníku projevili zájem o docházku o prázdninách, mohou své dítě přihlásit do jiné školky, pouze však ve školském obvodu č. 1. Žádosti na prázdniny budou příslušné školy přijímat v pondělí 1. 6. a v úterý 2. 6. 2020 od 80,00 do 16,00 hodin.

Podrobné informace včetně formulářů obdrželi zájemci o prázdninovou docházku elektronicky.

 


Kvě 28, 2020 | Kategorie Stalo se, Úvodní stránka
bottom