Příjem žádostí o přijetí

Od pondělí 10. 5. 2021 přijímáme žádosti o přijetí dítěte do školky.

Doručení žádosti může proběhnout následovně:

Osobně – v zápisové aplikaci je přístupná závazná rezervace termínů.  Při osobním kontaktu musí mít žadatel zakryté dýchací cesty respirátorem. Žadatelé, kteří nejsou evidováni v registračním systému (registrace zde), budou čekat na volný termín mimo areál mateřské školy.

Datovou schránkou (od soukromé osoby – nikoliv pracovní).

E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail).

Poštou – doporučeně.

Rodiče předají vyplněný a podepsaný formulář žádosti (vygenerovaný z online aplikace), prohlášení pediatra o očkování a předloží rodný list dítěte a průkaz totožnosti k ověření.

Dále mohou doložit užívací právo k objektu skutečného bydliště dítěte – tj. prokáží, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí –   jedním z následujících způsobů:

  • předložením výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu
  • doložením kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese
  • doložením písemného prohlášení vlastníka o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka.
  • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

V případě, že nebude prokázáno, nezíská dítě žádné body za předložení dokladu o bydlišti.

Důležitá informace pro zájemce o umístění dítěte do Montessori tříd:  na formulář žádosti viditelně napište na úvodní stránku „MÁME ZÁJEM O MONTESSORI TŘÍDU“. 

Příjem žádostí potrvá od pondělí 10. 5. do pátku 14. 5. 2021 od 8,00 do 16,00 hodin. 


Kvě 07, 2021 | Kategorie Aktuálně
bottom