Příklady dobré praxe – česká státnost

Učitelky ze tří tříd v Klubíčku (z Fialového, Modrého a Červeného klubíčka) prezentovaly své třídní vzdělávací programy, které se věnovaly tématu české státnosti.
Učitelky z Montessori tříd nazvaly svůj celoroční třídní vzdělávací program ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ,
Učitelky z klasické třídy realizovaly  projekt TA NAŠE ZEMIČKA ČESKÁ.
Byly představeny čtenářské, hudební, výtvarné i vzdělávací inspirace, související s tématem. Prezentace doplnil přehled dětské literatury, která byla v projektech využita. Účastníci si odnesli mnoho námětů pro svoji práci. Byli velmi překvapeni tím, jak vysoké nároky v projektech byly na děti kladeny a jak hladce je při dobrém vedení děti zvládly.


bottom