Návrat do práce v Pardubickém kraji

Mateřská škola Klubíčko využila možnost zapojit se do projektu pardubického úřadu práce Návrat do práce v Pardubickém kraji. Díky tomuto projektu z Operačního programu Zaměstnanost pracují v mateřské škole na kratší úvazky ženy, pečující o své malé děti. Ve školním roce 2016/2017 získala mateřská škola příspěvek na dvě pracovní místa ve výši 152 800 Kč, na školní rok 2017/2018 je uzavřena smlouva na příspěvek ve výši 99 900 Kč. Personální podpora při zajištění hladkého chodu organizace je neocenitelná. Díky ní máme možnost rozvíjet aktivity, na které státní systémová finanční podpora nestačí.
bottom