Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ

Projekt OP VVV „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti

Cílem Centra kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti je vytvořit podmínky pro vzájemné učení a kolegiální podporu, poskytujících prostor pro měsíční setkávání pedagogů mateřských škol, ale i rodičů a dalších osob, kteří se třeba i neformálně věnují vzdělávání předškolních dětí. Tato měsíční dvouhodinová odpolední setkání probíhají formou ukázek dobré praxe, workshopů s experty na danou tematiku, diskuze, či individuálních rozhovorů.

 

 

Pozvánky:

 

 

Proběhlé přednášky:bottom