Šablony II. pro Mateřskou školu Klubíčko Pardubice – Polabiny, Grusova 448

Od listopadu 2018 do října 2020 čerpá naše mateřská škola finanční podporu v rámci projektu Šablony II OP VVV, vyhlášeného MŠMT ČR. Získané finance využívá MŠ na personální podporu – školního asistenta, na vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností mezi pedagogy formou výměnných stáží mezi mateřskými školami z celé republiky. Významná částka je použita také na projektové dny v naší MŠ, při kterých podporujeme zejména oblast polytechnického vzdělávání dětí.bottom