Stavitel města

V některých třídách nyní probíhají první projektové dny s polytechnickou tematikou.Jedním z mnoha plánovaných programů je Stavitel města. Lektorka si s dětmi ve Fialovém klubíčku povídala o městě, jeho budovách, o mapách a jak se v nich orientovat. Děti si postavily z Lega město s důležitými  budovami (škola, nemocnice, hasiči, policie, divadlo), budovy byly strategicky doplněny silnicemi. Postavené město pak zakreslily do mapy.

Na tento program postupně naváží další témata, např. Stavitel mostů, Stavitel věží, Malý architekt, Malý projektant, aj. Děti se mají až do konce školního roku na co těšit. Projektové dny hradíme ze šablon, děti mají všechny programy zdarma.


Říj 15, 2019 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka




bottom