Stavitelé mostů

Děti z Montessori tříd absolvovaly s lektorkou polytechnický program Stavitelé mostů. Nejprve se seznámily s Karlem IV. a výstavbou kamenného mostu. Poté následoval rozhovor o tom, jak by děti popsaly most, k čemu most slouží, jaké mosty viděly. Lektorka jim vysvětlila základní pojmy oblouk a pilíř. V souvislost s vajíčky, která se dávala do malty při stavbě mostu, pak házely vajíčkem na cíl. Následovala společná pohybová hra „Postavíme si most z našich těl “ a nakonec děti pracovaly ve skupinkách, kdy měly podle předlohy z lega Duplo postavit pilíře, propojit je a vytvořit celý most. Pevnost společně vytvořeného mostu vyzkoušely přejitím.

Malá technická univerzita je projekt polytechnického vzdělávání názorně a jednoduše. Podporuje u  dětí prostorovou orientaci a představivost, logické myšlení, procvičování hrubé a jemné motoriky, spolupráci dětí při společných aktivitách a rozvoj komunikačních dovedností. Její zajímavé programy využíváme ve čtyřech třídách a hradíme je z finančních prostředků z projektu MŠMT ČR OP VVV Šablony II.

Úno 02, 2020 | Kategorie Aktuálně
bottom