Úplata za předškolní vzdělávání

V měsíci červnu uhradí rodiče poslední platbu za školné pro školní rok 2018/2019.

Od 1. 9. 2019 se výše školného mění. Úplata je stanovena na 500 Kč/měsíčně.

Doporučujeme v červnu ukončit trvalý příkaz na úhradu školného a stravného a  poplatek za prázdniny ve výši 317 Kč zaslat jednorázovým příkazem. V září 2019 pak nastavit nový příkaz s aktuální částkou pro nový školní rok:

Školné 500 Kč/měsíc

Stravné 800 Kč/měsíc

Angličtina klasické třídy 280 Kč/měsíc (Zelené a Červené klubíčko)

Angličtina Montessori třídy 410 Kč/měsíc (Modré a Fialové klubíčko)

Výše uvedené platby se hradí v tom měsíci, ke kterému přísluší (v září na září, v říjnu na říjen, ap.). Platba by měla na náš účet dorazit nejpozději 25. den v měsíci.


Čvn 11, 2019 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka
bottom