Výsledky zápisu dětí do školky

Přijímací řízení je uzavřeno.Mateřská škola obdržela 97 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do klasických a Montessori tříd. Bylo přijato 33 dětí k celodenní docházce a 4 děti k individuálnímu vzdělávání (alternativní forma pro povinné předškolní vzdělávání).  Celkové výsledky přijímacího řízení jsou dostupné na tomto odkazu: https://zapisyms.pardubice.eu/materske-skoly

Seznam identifikátorů žádostí přijatých dětí je zveřejněn na tomto odkazu: https://www.msgrusova.cz/wp-content/uploads/Seznam-identifikatoru-rozhodnuti-o-prijeti-ditete-do-materske-skoly.pdf

Zákonným zástupcům nepřijatých dětí a těm, kteří podepsali zpětvzetí, byla rozhodnutí nebo usnesení odeslána poštou nebo datovými schránkami.

 


Čvn 10, 2021 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka
bottom