Zápis do mateřské školy

V letošním roce bude zápis dětí do mateřské školy probíhat bezkontaktně.Od 20. 4. do 12. 5. 2020 se zájemci o přijetí mohou evidovat v on-line systému, dostupném na adrese https://zapisyms.pardubice.eu/

Systém po zadání všech požadovaných údajů vygeneruje žádost o přijetí dítěte do mateřské školy.

V letošním roce není vyžadováno na žádosti potvrzení o povinném očkování od pediatra.

Rodič podepíše čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a doloží kopii očkovacího průkazu. Očkovací průkaz následně porovnáme s očkovacím kalendářem. Čestné prohlášení bude zapracováno přímo do žádosti o přijetí.

Vygenerovaná žádost se musí doručit do mateřské školy, a to v termínu od pondělí 11. 5. do pátku 15. 5. 2020.

Doručení žádosti může proběhnout následovně:

  • datovou schránkou (od soukromé osoby – nikoliv pracovní)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)
  • poštou – doporučujeme zaslání doporučeně
  • bezkontaktním osobním podáním – v areálu mateřské školy bude od 11. 5. do 15. 5. 2020 vždy od 8,00 do 15,30 umístěna schránka na vkládání žádostí o přijetí
  • pro osobní (kontaktní) předání žádosti – pouze v nezbytném případě – bude v zápisové aplikaci zpřístupněna závazná rezervace termínů

Obecné informace k zápisům do mateřské školy v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR naleznete na adrese MŠMT ČR http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

Důležitá informace pro zájemce o umístění dítěte do Montessori tříd:  na formulář žádosti viditelně napište na úvodní stránku „MÁME ZÁJEM O MONTESSORI TŘÍDU“. 

Případné dotazy k zápisům adresujte na náš e-mail msklubicko@seznam.cz.


Dub 16, 2020 | Kategorie Aktuálně
bottom