Země česká, domov můj

Tak významné výročí, jako je sto let naší republiky, ovlivnilo i program v naší školce.

Děti bystře vnímají dění kolem sebe, už několik týdnů je zajímala naše vlajka a často si ji kreslily. Učitelky moudře využily příležitosti a přirozeného zájmu dětí k vytváření povědomí o české státnosti a podpoře národní hrdosti.  Šly se s dětmi podívat  k pomníku T. G. Masaryka a povídaly si o něm.  Malovaly s nimi písmena v národních barvách a sestavovaly z nich název naší vlasti. Děti poslouchaly naši hymnu i s postojem v pozoru. Vybarvovaly náš znak a hledaly v mapách významná česká města. A bylo a bude toho o naší zemi ještě mnohem více.  Téma české státnosti  je v Montessori třídách v letošním roce stěžejní a bude se v různých souvislostech společně probírat celý školní rok.

Lis 11, 2018 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka
bottom