Metoda dobrého startu

Pod vedením zkušených učitelek mateřské školy Blanky Reimann a Lenky Stejskalové jsme se blíže seznámili s Metodou dobrého startu (MDS), tedy propracovaným systémem činností,  podporujících rozvoj psychomotoriky, sociálních dovedností, smyslového vnímání a řečových i komunikačních dovedností. Přítomné učitelky si vyslechly historii vzniku a vývoje MDS a poté si zažily a vyzkoušely dvě konkrétní lekce se všemi […]


 

Setkání s autorkou knih pro děti Jitkou Vítovou

V úvodu prvního novoročního setkání se představila spisovatelka Jitka Vítová. Je autorkou půvabných knížek O Květušce a jejích přátelích z říše hmyzu, napsala i další knihy z říše přírody a zvířátek. Ráda jezdí do mateřských a základních škol, kde dětem vypráví svůj příběh, pracuje s nimi ve skupinkách s knížkou, dává jednoduché úkoly a poodhaluje tajemství profese […]


 

Příklady dobré praxe

Na předvánočním setkání jsme se věnovaly konkrétním knihám pro děti, se kterými jsme v rámce své praxe pracovaly v posledních šesti měsících. Přítomné učitelky postupně představily jednotlivé tituly, charakterizovaly je po stránce jazykové, tematické, kompoziční i obsahové.  Nabídly ostatním možnosti práce s nimi, ukázaly práci s vybraným textem. Přidaly své zkušenosti ohledně věku dětí, velikosti skupiny dětí,  […]


 

Čtenářská pregramotnost ve spojení s logopedickou péčí – 1. část

V listopadu jsme se pod vedením zkušené učitelky mateřské školy, speciální pedagožky a logopedky Mgr. Jany Grancové zabývaly vývojem řeči dětí a jejich narušenou komunikační schopností.  Znovu jsme si připomněly  význam správné řeči pro rozvoj čtenářských dovedností a vůbec pro úspěšný start ve škole. Návštěvnice si navzájem předávaly postřehy a zkušenosti, aktivně se účastnily cvičení, her, […]


 

Dílna čtení II. – čteme s nečtenáři

V říjnu jsme pokračovali v dílnách čtení s nečtenáři. Pod vedením Mgr. Hany Žežulové jsme se hlouběji seznámili s dalšími čtenářskými strategiemi a jejich využitím, vyzkoušeli jsme si několik modelových lekcí, které se mohou ihned využít v praxi s dětmi. Ve videoukázkách jsme viděli, jak konkrétní čtenářské aktivity zvládly děti v reálné situaci třídy mateřské školy. Velmi nás zaujalo video ze základní […]


 

Dílna čtení – čteme s nečtenáři

Na zářijovém setkání v centru jsme se věnovaly dílnám čtení – jak číst s nečtenáři a jak jim odmala vytvářet vztah ke knihám a vzbuzovat zájem o čtení.


 

Pedagogika Franze Ketta v praxi mateřské školy

Na závěr školního roku nám Blanka Marková představila třídní vzdělávací projekt s využitím pomůcek a prvků z pedagogiky Franze Ketta.


 

Práce s hlasem v mateřské škole

Na květnovém setkání jsme si vyzkoušeli, jak pracovat s hlasem. 


 

Metoda dobrého startu

Na dubnovém setkání v CKP Pardubice se sešlo 20 aktivních učitelek z mateřských škol.


 

Storytelling

Na setkání s Mgr. Markétou Holou přišlo 22 pedagogů z mateřských škol.

bottom