Kvalitní dětská literatura v současnosti

Bc. Zuzana Kupcová, učitelka mateřské školy v Pelhřimově, nám formou prezentace představila tematicky různorodé knihy pro děti.


 

Legenda o svatém Václavu

Na zářijovém setkání jsme si prohloubili možnosti práce se souborem pomůcek z pedagogiky F. Ketta.


 

Příklady dobré praxe – česká státnost

Učitelky ze tří tříd v Klubíčku (z Fialového, Modrého a Červeného klubíčka) prezentovaly své třídní vzdělávací programy, které se věnovaly tématu české státnosti. Učitelky z Montessori tříd nazvaly svůj celoroční třídní vzdělávací program ZEMĚ ČESKÁ, DOMOV MŮJ, Učitelky z klasické třídy realizovaly  projekt TA NAŠE ZEMIČKA ČESKÁ. Byly představeny čtenářské, hudební, výtvarné i vzdělávací inspirace, […]


 

Netradiční témata v knihách pro děti

V úvodu jsme si v rámci diskuse nastínili témata, která považujeme za netradiční, tabuizovaná, společensky hraniční, ale na která se děti ptají, zajímají je, prožívají je ve svých životech a je potřeba o nich hovořit, porozumět. Jedná se o témata: smrti, kouření, drog, strachu, odlišné sexuální orientace, alkoholismu, neúplných rodin, postižení a nemocí v rodině. Všichni účastníci […]


 

Čtenářská pregramotnost ve spojení s logopedickou péčí – 2. část

Na setkání jsme si předávali spolu s Mgr. Janou Grancovou své postřehy a zkušenosti v rámci jednotlivých témat. Zabývali jsme se pravidly péče o řeč. Vyzkoušeli jsme si spoustu logopedických her, cvičení, modelových lekcí, které můžeme ihned využít v praxi s dětmi.  Charakterizovali jsme si dovednosti předškoláka z hlediska čtenářské pregramotnosti. Definovali jsme si základní […]


 

Storytelling II.

Na aktivním a podnětném setkání s Markétou Holou jsme si připomněli důležitost probouzení fantazie skrze příběh a rozvíjeli jsme své improvizační schopnosti. Společně si prožili několik příběhů a zároveň  vyzkoušely samostatnou práci s příběhem – naše nápady a možnosti využití ve třídě. Sdílely jsme své postřehy, zkušenosti a vzájemně se obohatily. Opět jsme získaly náměty […]


 

Metoda dobrého startu

Pod vedením zkušených učitelek mateřské školy Blanky Reimann a Lenky Stejskalové jsme se blíže seznámili s Metodou dobrého startu (MDS), tedy propracovaným systémem činností,  podporujících rozvoj psychomotoriky, sociálních dovedností, smyslového vnímání a řečových i komunikačních dovedností. Přítomné učitelky si vyslechly historii vzniku a vývoje MDS a poté si zažily a vyzkoušely dvě konkrétní lekce se všemi […]


 

Setkání s autorkou knih pro děti Jitkou Vítovou

V úvodu prvního novoročního setkání se představila spisovatelka Jitka Vítová. Je autorkou půvabných knížek O Květušce a jejích přátelích z říše hmyzu, napsala i další knihy z říše přírody a zvířátek. Ráda jezdí do mateřských a základních škol, kde dětem vypráví svůj příběh, pracuje s nimi ve skupinkách s knížkou, dává jednoduché úkoly a poodhaluje tajemství profese […]


 

Příklady dobré praxe

Na předvánočním setkání jsme se věnovaly konkrétním knihám pro děti, se kterými jsme v rámce své praxe pracovaly v posledních šesti měsících. Přítomné učitelky postupně představily jednotlivé tituly, charakterizovaly je po stránce jazykové, tematické, kompoziční i obsahové.  Nabídly ostatním možnosti práce s nimi, ukázaly práci s vybraným textem. Přidaly své zkušenosti ohledně věku dětí, velikosti skupiny dětí,  […]


 

Čtenářská pregramotnost ve spojení s logopedickou péčí – 1. část

V listopadu jsme se pod vedením zkušené učitelky mateřské školy, speciální pedagožky a logopedky Mgr. Jany Grancové zabývaly vývojem řeči dětí a jejich narušenou komunikační schopností.  Znovu jsme si připomněly  význam správné řeči pro rozvoj čtenářských dovedností a vůbec pro úspěšný start ve škole. Návštěvnice si navzájem předávaly postřehy a zkušenosti, aktivně se účastnily cvičení, her, […]

bottom