Klasické třídy

Třídy Žluté, Zelené a Červené klubíčko najdete v samostatném malém pavilonu a v přízemí velkého patrového pavilonu. Děti zde plně využívají prosluněné třídy, laděné v souladu s ekologickým zaměřením školy do přírodních tónů.  Promyšlené hrací koutky, velké prostorové stavebnice, didaktické hry a pomůcky a dostupný výtvarný i pracovní materiál poskytuje dětem mnoho podnětů pro rozvoj myšlení a dětské tvořivosti a fantazie. Každá třída je vybavena odlišně, s ohledem na věk dětí a specifické prostorové možnosti. V Červeném klubíčku (předškoláci) mají děti k dispozici interaktivní tabuli.

V klasických třídách jsou děti vedeny k samostatnosti a podporovány ve schopnosti empatie, tolerance, přátelství a kamarádství.

Ve třídách Červené a Zelené klubíčko probíhá intenzivní výuka anglického jazyka v rozsahu 4 vyučovacích hodin týdně (4 x 45 minut). Ve třídě předškoláků – Červené klubíčko – je angličtina pravidelnou součástí třídního vzdělávacího programu. Zařazení angličtiny do programu třídy Zelené klubíčko záleží na dohodě s rodiči na začátku každého školního roku. Více informací o angličtině najdete zde.bottom