Zahrada

V roce 2015 byla ukončena kompletní přeměna celé zahrady na Zahradu pěti smyslů – zahradu pro děti. Školní zahrada je nyní upravena tak, aby poskytla všem dětem z mateřské školy dostatečný prostor pro klidné hry v pískovišti i  pohybové aktivity všeho druhu na multifunkčních hracích prvcích z akátového dřeva. Průlezky jsou atraktivní, funkční a odpovídají ekologickému směřování mateřské školy. Zahradu doplnily vrbové domečky a tunel, poskytující stín i prostor pro námětové hry. Studánka a vodní hrátky umožní dětem bezpečný přístup k vodě a osvěžení v teplých dnech. Zahradu také obohatily přírodní naučné  objekty,  může zde probíhat praktická environmentální výchova a děti tak získají nové dovednosti a zkušenosti z reálné ekologie.

Vzrostlé listnaté stromy a ostatní zeleň prošly revitalizací a zajišťují příjemné klima a chladivý stín.  Tři mohutné duby letní  na naší zahradě byly dokonce součástí zeleně tzv. Pernštýnských hrázek a pocházejí z doby ještě před výstavbou sídliště Polabiny. Plejáda barev listů  dubů, bříz, lip a javorů zdobí zahradu v každém ročním období.

Na obnovu školní zahrady  a její přeměnu na „ekovýchovný areál“ s hracími a vzdělávacími prvky získala mateřská škola ve spolupráci se zřizovatelem dotaci z ESF, z Operačního programu Životní prostředí (více zde).

Prostředí a zahrada školky

 bottom