Přijímání dětí

Zápis dětí do mateřské školy pro následující školní rok se podle školského zákona koná vždy v termínu od 2. do 16. května.

Žádost (dokument v tištěné podobě) lze vytvořit pomocí webové aplikace – zapisyms.pardubice.eu.  Žádosti potvrzené registrujícím lékařem dítěte podávají zákonní zástupci v termínech sběru žádostí (zápisu) do mateřské školy.

Žádost je možné dle Správního řádu podat v termínu sběru žádostí i jinými způsoby:

Písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě nebo pomocí jiných technických prostředků za podmínky, že je podání do 5 dnů potvrzeno.

Konkrétní termín zápisu a všechny potřebné informace pro školní rok 2020/2021 budou včas zveřejněny na našem webu a rovněž na webu našeho zřizovatele (www.pardubice.eu). 

Přijetí dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku

V případě, že se v průběhu školního roku uvolní místo pro dítě v některé ze tříd, zveřejňujeme informaci na webových stránkách. Žadatel musí podat písemnou žádost, její formulář zašleme na požádání elektronicky  nebo jej lze vyzvednout v mateřské škole.  Splní -li žádost všechny náležitosti, může být vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte.

 

 

 bottom