Přijímání dětí

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018  byl v Pardubicích centralizovaný, rodiče se do elektronického systému přihlašovali on-line. Proces zápisu byl dne 20. 6. 2017 uzavřen, všechna volná místa v mateřské škola byla zaplněna.

Konkrétní termíny a formy zápisu pro školní rok 2018/2019 budou včas zveřejněny.

Přijetí dítěte do mateřské školy v průběhu školního roku

V případě, že se v průběhu školního roku uvolní místo pro dítě v některé ze tříd, zveřejňujeme informaci na webových stránkách. Žadatel musí podat písemnou žádost, její formulář zašleme na požádání elektronicky  nebo jej lze vyzvednout v mateřské škole.  Splní -li žádost všechny náležitosti, může být vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte.

 

 

 bottom