Přijímání dětí

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018  bude centralizovaný, rodiče se budou přihlašovat online.  Systém je po přihlášení zaeviduje a zároveň vygeneruje žádost a umožní její tisk.  Systém bude pro žadatele spuštěn v měsíci dubnu, přesné datum bude zveřejněno. Po vytištění žádosti musí rodiče zajistit její potvrzení od registrujícího lékaře – pediatra. Ve dnech zápisu (květen) pak formulář žádosti odevzdají v mateřské škole.

Další informace a všechny termíny budou včas uvedeny na stránkách mateřské školy a rovněž zde.

 bottom