Informace pro rodiče

Provozní doba mateřské školy je od 6,15 hod. do 16,30 hod.

Provoz školkyMateřská škola je v provozu každý pracovní den v roce, s výjimkou letních a zimních prázdnin, kdy je provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem přerušen zpravidla po dobu šesti týdnů v měsících červenci a srpnu a v době vánočních prázdnin ve školách.

Termíny uzavření mateřské školy jsou vždy minimálně dva měsíce předem oznámeny rodičům na nástěnkách a na webových stránkách školy.

V době ostatních školních prázdnin je zpravidla provoz mateřské školy omezen, tj. provoz zůstává od 6,15 hod. do 16,30 hod., ale děti jsou z důvodu menšího počtu spojeny pouze v některých třídách.

Od 6,15 hod. do 7,00 hod. se děti scházejí na třídě Zelené klubíčko, odkud si je postupně třídní učitelky odvádějí do svých tříd.

Od 16,00 hod. do 16,30 hod. jsou všechny děti společně ve třídě Žluté klubíčko, odkud si je odvádějí rodiče domů. V měsících, kdy je možný odpolední pobyt venku, jsou všechny děti na školní zahradě, odkud se postupně s rodiči rozcházejí domů.

Docházka do mateřské školy

Děti přicházejí do mateřské školy zpravidla do 8,00 hod., po dohodě s třídní učitelkou lze přicházet později.

V ranních hodinách mají děti ve třídách možnost spontánních her, které jsou pro ně z hlediska jejich celkového rozvoje velmi důležité. Doporučujeme rodičům, aby pokud možno přivedli děti do 8,00 hod., pro dostatek času na volnou hru s ostatními dětmi.

Denní řád dětí v mateřské škole se v jednotlivých třídách mírně liší, podle charakteru každé třídy. Podrobný denní řád najdou rodiče na nástěnkách v dětských šatnách.

Nepřítomnost dítěte v mateřské škole je nutné oznámit den předem, nejpozději tentýž den do 8,00 hod. Děti lze omlouvat osobně, telefonicky, SMS a e-mailem, viz kontakty. Neomluvenému dítěti je účtováno celodenní stravné.

Celodenní pobyt v mateřské škole je bohatý a pestrý a náročný, včetně každodenního pobytu venku. Je proto určen pouze zdravým dětem, bez příznaků a projevů akutní nemoci (teplota, kašel, rýma, nevolnost, apod.). Zodpovědnost a ohleduplnost rodičů zároveň chrání zdraví všech ostatních dětí v mateřské škole.

V dětském kolektivu se v průběhu roku běžně vyskytují dětská onemocnění, která průběžně postihují více dětí v celé mateřské škole. Jsou to zpravidla neštovice, spálové angíny, virózy, apod. V případě výskytu většího počtu stejného onemocnění v jedné třídě (tři a více nemocných dětí zároveň), jsou o situaci rodiče informováni třídními učitelkami.bottom