Montessori třídy

Montessori třídy – dvě věkově heterogenní třídy jsou umístěny v prvním poschodí velkého pavilonu. Ve třídách je záměrně připravené prostředí, které děti vede k přirozenému rozvíjení osobnosti, ke spontánnímu získávání vědomostí a osvojování kulturních dovedností. Třídy jsou kompletně vybaveny systémem Montessori pomůcek pro praktický život, smyslovou a jazykovou výchovu a matematiku. Nábytek má klidné přírodní barvy, rovněž hračky a pomůcky jsou zejména z  přírodních materiálů, a jsou dětem volně přístupné. Děti mají k dispozici funkční kuchyňskou linku se dřezem a tekoucí vodou „v malém provedení“, na které si samostatně připravují svačinky. V centru každé třídy je vyznačená elipsa, sloužící ke cvičení soustředění, ticha a rovnováhy.

Ve třídách probíhá intenzivní výuka anglického jazyka v rozsahu 6 vyučovacích hodin týdně (6 x 45 minut). Více informací o angličtině najdete zde.

 bottom