Projekty

Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti

Cílem Centra kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti je vytvořit podmínky pro vzájemné učení a kolegiální podporu, poskytujících prostor pro měsíční setkávání pedagogů mateřských škol, ale i rodičů a dalších osob, kteří se třeba i neformálně věnují vzdělávání předškolních dětí. Více o projektu zde…

Šablony II. pro Mateřskou školu Klubíčko Pardubice – Polabiny, Grusova 448

Od listopadu 2018 do října 2020 čerpá naše mateřská škola finanční podporu v rámci projektu Šablony II OP VVV, vyhlášeného MŠMT ČR. Získané finance využívá MŠ na personální podporu – školního asistenta, na vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností mezi pedagogy formou výměnných stáží mezi mateřskými školami z celé republiky. Významná částka je použita také na projektové dny v naší MŠ, při kterých podporujeme zejména oblast polytechnického vzdělávání dětí. Více o projektu zde…

Malý zahradník

Malý zahradník je dlouhodobý vzdělávací projekt firmy AGRO CS, a.s., zaměřený na podporu a rozvoj ekologických a pěstitelských aktivit v mateřských školách. Více o projektu „Malý zahradník“ zde…

 bottom