Projekty

Šablony III. pro Mateřskou školu Klubíčko Pardubice – Polabiny, Grusova 448

Od 1. listopadu 2020 do 31. října 2022 čerpá naše mateřská škola finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci projektu Šablony III OP VVV, vyhlášeného MŠMT ČR.

Získané finance v celkové výši 401 250,- Kč využívá MŠ zejména na personální podporu – školního asistenta. Cílem této podpory je možnost vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je tento předpoklad, sociální integrace a začlenění znevýhodněných dětí.

Významná částka je použita také na projektové dny ve všech třídách MŠ, při nichž je podporována zejména oblast polytechnického a enviromentálního vzdělávání dětí. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podporuje individuální přístup k dětem příp. práci s heterogenní skupinou.  Při realizaci projektových dnů je kladen důraz na aktivizační metody, metody kooperativního učení, vedení dětí k samostatnosti, rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky, na praktickou využitelnost poznatků. Obsahem projektových dnů je např. poznávání volně žijících ptáků a péče o ně, seznamování s ekosystémem les, keramické tvoření s poznáváním pracovních a technologických postupů i vlastností materiálu,  kreativní tvoření s pozorováním a poznáváním fyzikálních dějů a jevů.

Z poskytnuté dotace od EU profitují všechny děti i pedagogové naší MŠ.

Malý zahradník

Malý zahradník je dlouhodobý vzdělávací projekt firmy AGRO CS, a.s., zaměřený na podporu a rozvoj ekologických a pěstitelských aktivit v mateřských školách. Více o projektu „Malý zahradník“ zde…

 bottom