Projekty

Název projektu:                OPJAK Šablony I pro MŠ Klubíčko Pardubice-Polabiny

Číslo projektu:                  CZ.02.02.XX/00/22_002/0001241

Výše podpory:                  694 980,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

Datum zahájení projektu:                                          1. 10. 2022

Předpokládané datum ukončení projektu:             30. 9. 2024

Předpokládaná doba trvání v měsících:                  24

 

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ) a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zvolené aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Malý zahradník

Malý zahradník je dlouhodobý vzdělávací projekt firmy AGRO CS, a.s., zaměřený na podporu a rozvoj ekologických a pěstitelských aktivit v mateřských školách. Více o projektu „Malý zahradník“ zde…

 bottom