Charakteristika školky

Mateřská školka Grusová

Mateřská škola Klubíčko je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Statutární město Pardubice.

Mateřská škola Klubíčko v Grusově ulici v Pardubicích – Polabinách zahájila provoz v roce 1976. Na rozlehlé zahradě o rozloze bezmála 8 000 čtverečních metrů otevřelo své brány pavilonové zařízení pro nejmenší děti od několika měsíců věku až po šesti či sedmileté předškoláky. V největším patrovém pavilonu byly připraveny čtyři třídy mateřské školy, ve dvou menších přízemních pavilonech dvě třídy jeslí a v hospodářském pavilonu provozní zázemí pro administrativu, stravování dětí a zaměstnanců a pro praní prádla.

Mateřská škola v původní podobě fungovala až do roku 1990, kdy jednu třídu jeslí nahradila třída mateřské školy pro děti s vadami řeči. O čtyři roky později zanikla i druhá třída jeslí a nadále už bylo všech šest tříd využíváno pouze pro mateřskou školu.
V současné době navštěvuje  mateřskou školu Klubíčko 145 dětí ve věku od tří do šesti až sedmi let.

V roce 2010 prošla mateřská škola kompletní rekonstrukcí, která výrazně změnila její podobu. Projekt ve výši 18 500 000 Kč spolufinancovala Evropská unie (Fond soudržnosti), Státní fond životního prostředí ČR (Operační program Životní prostředí) a Statutární město Pardubice. Celkové zateplení všech pavilonů a výměna všech oken a dveří přispěly k energetickým úsporám a k zlepšení klimatu a tepelné pohody ve třídách. Barevná fasáda působí vesele, přívětivě a esteticky.

Zahrada mateřské školy je velmi členitá, plná vzrostlých listnatých stromů, které zajišťují v horkých měsících potřebný stín a v ostatních měsících roku nádhernou barevnou kulisu. Zahrada poskytuje dětem dostatek možností nejen pro hry, ale i pro ekologickou výchovu, kterou se mateřská škola intenzivně zabývá.

Okolí mateřské školy (okrajová část Polabin) je nově upravené a bezpečné. V bezprostřední blízkosti nevede žádná dopravní komunikace, která by ohrožovala děti, působila hluk a produkovala škodlivé emise. Zpevněná stezka podél Labe umožňuje dětem klidné vycházky do přírody podél řeky.

Mateřská škola Klubíčko v současné době poskytuje dětem velmi klidné, estetické a bezpečné prostředí uprostřed nádherné rozlehlé přírodní zahrady. Plány do budoucna počítají s rozvojem a rozšířením možností využití školní zahrady pro další ekologické aktivity dětí a jejím obohacením o přírodní hrací prvky.bottom