Naši partneři

 • Společnost Montessori
  Mateřská škola Klubíčko spolupracuje se Společností Montessori ČR, která sdružuje odbornou, rodičovskou i laickou veřejnost se zájmem o Montessori vzdělávání. Od počátků vzniku Montessori tříd v mateřské škole využíváme vzdělávací nabídky společnosti, všechny učitelky v Montessori třídách tak mají nebo si doplňují odborné vzdělání v akreditovaných kurzech. V letech 2010 – 2013 byla MŠ pilotním střediskem v projektu z ESF Šance pro vaše dítě, několik let jsou naše Montessori třídy na seznamu zařízení vhodných pro praxi frekventantů národního diplomového kurzu. V letech 2014 -2015 byly naše učitelky zapojeny do projektu Rozvoj předškolních pedagogů v MŠ Montessori, absolvovaly tak nejen vzdělávací akce, ale i zahraniční stáže v Montessori předškolních zařízeních.
  www.montessoricr.cz
 • Elipsa Pardubice
  Montessori centrum Pardubice organizuje vzdělávací akce pro všechny zájemce o Montessori pedagogiku a rovněž Montessori programy pro děti, zejména ve věku 0 – 6 let.
  www.elipsa-pardubice.cz
 • Základní škola Polabiny 1., Družstevní 350, Montessori třídy
  V klasické základní škole jsou na 1. stupni (1. – 5. ročník) Montessori třídy, kam zpravidla děti z Klubíčka odcházejí a navazují tak ve stejném vzdělávacím systému i povinnou školní docházku. Naše spolupráce spočívá především ve vzájemných návštěvách dětí v ZŠ i v MŠ, výměně zkušeností mezi pedagogy, apod.
  www.zspolabiny1.cz
 • Spolek Montessori Pardubice
  Nezisková organizace sdružuje rodiče dětí a příznivce Montessori pedagogiky na Pardubicku, propaguje a podporuje rozvoj Montessori vzdělávání na Pardubicku, shromažďuje finanční prostředky na podporu činnosti Montessori tříd v mateřské škole Klubíčko a v Základní škole Polabiny 1. Významnou akcí pořádanou spolkem byly v říjnu 2015 oslavy jedenáctiletého výročí Montessori v Pardubicích s názvem „Týden s Montessori v Pardubicích“.
  www.montepce.cz


bottom