Logopedická poradna

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO POSKYTUJE  PORADENSKOU SLUŽBU PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL, KTERÉ POTŘEBUJÍ SYSTEMATICKOU POMOC A PODPORU V OBLASTI ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ (například při nesprávné výslovnosti některých hlásek, obtížích s vyjadřováním, při opožděném vývoji řeči).

Služba je určena pro děti z mateřské školy Klubíčko i pro děti z ostatních mateřských škol a rovněž pro děti, které nedochází do žádného vzdělávacího zařízení.

Při práci s dětmi využíváme mimo jiné i koncept neuro-vývojové stimulace dle PhDr. M. Volemanové, PhD.,  který je zaměřený na inhibici přetrvávajících primárních reflexů. Více informací ke konceptu NVS je na stránkách https://www.cortexacademy.cz/.

Kdo bude službu zajišťovat:

  • Mgr. Helena Bažantová, speciální pedagog, dlouhodobá praxe v práci s předškolními dětmi s řečovými vadami, v současné době učitelka v mateřské škole Klubíčko, v logopedické třídě.
  • Mgr. Tereza Kekulová, speciální pedagog.

Termíny poskytování služby:

Pondělí – čtvrtek od 16,00 hodin – dle domluvy

Místo poskytování služby:

Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, 530 09 Pardubice
třída Oranžové klubíčko (samostatný malý pavilon)

Jaký je průběh služby:

Úvodní konzultace, sestavení individuálního plánu podpory
Pravidelná individuální práce s dítětem – cvičení za účelem odstranění či zmírnění projevů řečových obtíží

Zadávání “úkolů” a poskytování materiálů pro domácí procvičování
Systematická spolupráce s rodiči dítěte, případně zprostředkování kontaktů na další odbornou péči

Cena služby:

Individuální práce s dítětem 30 minut – 300 Kč

Jak se mohou zájemci o službu objednat?

e-mail: oranzove@msgrusova.cz
telefon: +420 730 167 360



bottom