Logopedická poradna

 

Lidská řeč a s ní ruku v ruce jdoucí schopnost komunikovat a domluvit se s druhými lidmi, vyjádřit svá přání a názory, své emoce, patří k základním životním dovednostem, které jsou pro budoucnost člověka nesmírně důležité. Na nutnost rozvoje řeči u předškolního dítěte kladl již v 17. století důraz J. A. Komenský.

Umět dobře mluvit neznamená pouze, že umím vyjádřit to, co potřebuji, ale i to, že mi porozumí druzí, že pochopí, co jim sděluji, zároveň však i já chápu, co mi oni říkají – můžeme tedy vzájemně komunikovat.

Prudký rozvoj informačních technologií i celý společenský vývoj snižuje počet příležitostí k obyčejným rozhovorům mezi lidmi, ubírá čas pro četbu knih, vyprávění příběhů, zážitků, vzájemnému povídání.

Stoupá počet dětí, které mají s řečí různé problémy. Tyto děti potřebují naši pomoc a podporu, aby se naučily dobře mluvit a měly vyrovnané šance se svými vrstevníky ve škole i ve volném čase.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO POSKYTUJE  PORADENSKOU SLUŽBU PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL, KTERÉ POTŘEBUJÍ SYSTEMATICKOU POMOC A PODPORU PŘI NÁPRAVĚ ŘEČOVÝCH VAD A PŘI PROCVIČOVÁNÍ ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ.

Služba je určena pro děti z mateřské školy Klubíčko i pro děti z ostatních mateřských škol a rovněž pro děti, které nedochází do žádného vzdělávacího zařízení.
Nabízíme dětem a jejich rodičům komplexní logopedickou diagnostiku, písemnou zprávu o výsledcích diagnostiky, pomoc při sestavování individuálního plánu ke kompenzaci řečových a komunikačních problémů, ukázku konkrétních cvičení řeči, individuální práci s dítětem za přítomnosti rodičů, následné odborné a systematické vedení dítěte a rodičů.

Kdo bude službu zajišťovat:

 • Mgr. Tereza Mrkvičková,  speciální pedagog, učitelka v mateřské škole Klubíčko, v logopedické třídě.
 • Mgr. Helena Bažantová, speciální pedagog, dlouhodobá praxe v práci s předškolními dětmi s řečovými vadami, v současné době učitelka v mateřské škole Klubíčko, v logopedické třídě.

Jaké služby poskytujeme:

 • Logopedická diagnostika
 • Komplexní logopedická intervence (dyslalie – vadná výslovnost hlásek; vývojová dysfázie – např. špatný slovosled, vynechávání hlásek, velmi malá slovní zásoba nesrozumitelnost, apod.; opožděný vývoj řeči; problémy s komunikací u dětí od 3 let)
 • Konzultace k řečovým vadám a s tím spojeným návazným problémům
 • Zprostředkování kontaktů na další služby (speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, klinické pedagogy, psychology, apod.)
 • Metodika logopedické práce v mateřských a základních školách
 • Další vzdělávaní pedagogů a rodičů v oblasti logopedie

Termíny poskytování služby:

Pondělí – čtvrtek od 16,00 hodin – dle domluvy

Místo poskytování služby:

Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, 530 09 Pardubice
třída Oranžové klubíčko (samostatný malý pavilon)

Jaký je průběh služby:

Úvodní konzultace, logopedická diagnostika a sestavení individuálního logopedického plánu, včetně „domácích cvičení“
Pravidelná individuální práce s dítětem – cvičení ke kompenzaci řečové vady
Systematická spolupráce s rodiči dítěte, případně zprostředkování kontaktů na další odbornou péči

Výhody:

 • Intenzivní pravidelná péče
 • Kvalifikovaný odborník
 • Individuální přístup
 • Citlivý osobní přístup
 • Terapie na míru
 • Odpolední ambulance

Cena služby:

Vstupní diagnostika + písemná zpráva 250 Kč
Individuální práce s dítětem 100 Kč/20 minut
Každých dalších započatých 10 minut 50 Kč

Jak se mohou zájemci o službu objednat?

e-mail: msklubicko.oranzove@seznam.cz
telefon: +420 730 167 360bottom