Logohrátky

Na budoucí formě Logohrátek pracujeme, v současné době je z personálních neposkytujeme. 

LOGOHRÁTKY jsou určeny pro děti, které potřebují podpořit v mluvním projevu,  jsou vhodné jako doplněk pravidelné individuální logopedické péče. Do kroužku se mohou přihlásit všichni rodiče a jejich děti, kteří mají o tuto aktivitu zájem (nejen z naší mateřské školy).
LOGOHRÁTKY jsou malé edukativní skupiny, tj. hodinová společná cvičení cca 6 – 8 rodičů a jejich dětí, kdy se rodiče učí hrát si a pracovat se svým dítětem tak, aby dobře reagovalo, aby ho činnosti zaujaly. Jde o pestrou nabídku rytmicko-pohybových her, zaměřených na sluchové vnímání, práce s dechem, rozvoje motoriky jazyka a obličejových svalů, rozvoje slovní zásoby dětí formou hry se zaměřením na průpravu výslovnosti jednotlivých hlásek dle fonologicko-fonetického vývoje dítěte formou kolektivní (skupinka dětí + rodiče) logopedické péče.

Cílem je pomoci rozvinout dítěti jeho řečový projev, společně objevovat rozmanitost rodného jazyka a naučit se základní techniky pro správné dýchání a funkci mluvidel. To vše s pomocí her a různých hříček.
Rodiče zde najdou vhodné postupy a přístupy ke svému dítěti, poznají jeho silné i slabší stránky, naučí se ho zaujmout, pomáhat mu, správně ho ocenit a pochválit. Uvidí vhodné hry a pomůcky, knihy a pracovní sešity, apod., které mohou využívat i doma.

Kdo bude službu zajišťovat:

Co v Logohrátkách probíhá:

  • Činnosti zaměřené na celkový rozvoj řečových schopností a dovedností dětí.
  • Zábavná a hravá pohybová cvičení v souladu s potřebami dětí, společně s rodiči.
  • Cvičení na rozvoj a podporu jemné i hrubé motoriky.
  • Procvičování motoriky mluvidel.
  • Stimulace spontánní řeči s využitím říkadel, básniček, speciálně logopedicky zaměřených pomůcek (zrcadla, brčka, obrázky, pexesa, apod.).
  • Rozvíjení předčíselných představ.
  • Rozvoj sociálních a pracovních dovedností, směřujících k samostatnosti dítěte.
  • Ukázky her a pomůcek z mateřské školy rodičům, aby věděli, s čím a jak s dětmi pracovat doma.

Termíny a cena Logohrátek:

1 x za dva týdny ve středu (liché týdny) od 16,00 hod. do 16,45 hod.

Lekce se otevírají při minimálním počtu 4 přihlášených dětí.

Služba je za úplatu. Čtvrtletní platba – 900 Kč/dítě = 6 lekcí.

Kde probíhají:

Mateřská škola Klubíčko, Grusova 448, Pardubice – Polabiny
třída Oranžové klubíčko (samostatný malý pavilon)

Jak se mohou zájemci objednat:

e-mail:
telefon:bottom