Okénko do tajuplného světa chemie

Děti si na pardubické univerzitě vyzkoušely práci chemiků.Projekt „Každý něco umí“ ve třídě předškoláků se chýlí k závěru. Proto jsme velmi uvítali nabídku rodičů, kteří pracují na Univerzitě Pardubice a pozvánku do laboratoří na na chemicko-technologické fakultě jsme bez váhání přijali.  Ve dvou skupinách pak děti mohly navštívit dvě laboratoře. V té pro mikrobiologii pozorovaly mikroorganismy pomocí mikroskopu, experimentovaly s pipetami a vytvářely barevné motýlky. Ve druhé laboratoři měly zase možnost vidět zblízka nejrůznější chemické pokusy, vytvářely chemickou zahrádku, zlato i tajemné písmo. Obě skupiny se poté v laboratořích prostřídaly. Všechny děti byly z interaktivní exkurze do světa chemie velmi nadšené.  V průběhu roku děti poznávaly mnohá povolání a získávaly tak bohaté zkušenosti s prací dospělých v různých oborech lidské činnosti. Bavilo je to a obohatilo zároveň.


Čvn 12, 2024 | Kategorie Stalo se, Úvodní stránka
bottom