Poděkování

Montessori třídy v dlouhodobě spolupracují se Spolkem Montessori Pardubice. Spolek sdružuje rodiče se zájmem o Montessori přístup a podporuje tento typ vzdělávání v Pardubicích. Od svého počátku tak finančně pomáhá Montessori třídám v MŠ Klubíčko a ZŠ Montessori Pardubice, dnes již samostatné škole, fungující na Dubině.

V letošním školním roce s ohledem na napjatý rozpočet byla podpora Montessori tříd velmi důležitá. Děti z Modrého a Fialového klubíčka vyjely do školky v přírodě, kterou Spolek dotoval významnou částkou. V obou třídách byly na náklady Spolku zrekonstruovány dětské knihovničky a doplněny některé pomůcky pro polytechnický rozvoj. Spolek také podpořil již tradiční muzikoterapeutické programy pro děti a nově i ekologický program Domácí mazlíčci a program zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti Knihadýlko. V ekonomicky napjatém období bylo přibližně 100 tisíc, investovaných do dětí, velmi významnou pomocí. Děkujeme za ni.

 


Čvn 21, 2023 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka
bottom