Výsledky zápisu do Klubíčka

Zápis do mateřské školy je ukončen.Mateřská škola přijala v termínu zápisu 103 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  V souladu se zveřejněnými kritérii bylo přijato 32 dětí k pravidelné docházce a 5 dětí k individuálnímu předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí, rozhodnutí o nepřijetí a usnesení o zastavení přijímacího řízení byla rodičům osobně předána, odeslána poštou nebo datovými schránkami.

S rodiči nově přijatých dětí komunikujeme prostřednictvím uvedených emailových adres a domlouváme s nimi další společné aktivity ve školce.

Seznam identifikátorů kladně vyřízených žádostí naleznete na tomto odkazu: https://www.msgrusova.cz/wp-content/uploads/Rozhodnuti-o-prijeti-do-MS-seznam-identifik%C3%A1toru.pdf.


Čvn 12, 2023 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka
bottom