Zápis do mateřské školy

Rodiče mohou své děti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 přihlašovat on-line v centralizovaném systému. Webová aplikace zapisy.pardubice.eu  bude zpřístupněna od 16. dubna do 6. května 2019. Po vyplnění údajů v aplikaci si rodiče vytisknou žádost a zajistí si její potvrzení registrujícím lékařem dítěte.

Vyplněnou a potvrzenou žádost donesou v řádném termínu zápisu, tj. 6. a 7. května 2019, do mateřské školy. K zápisu je dále nutný rodný list dítěte, doklad o totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz, pas, ap.), případně doklad o trvalém bydlišti dítěte (je-li odlišné od trvalého bydliště rodičů).

Rodiče, kteří nemají přístup k internetu či k tiskárně, mohou požádat o pomoc s vyplněním nebo tiskem  žádosti v mateřské škole. Termín je třeba dohodnout předem – telefonicky: 739 016 965 nebo e-mailem: msklubicko@seznam.cz.  O stejnou službu mohou požádat rovněž na Magistrátu města Pardubice – odbor školství.

Pro školní rok 2019/2020 má Klubíčko 16 míst v klasických třídách a 12 míst v Montessori třídách.  Údaje jsou pouze orientační, počty volných míst mohou zvýšit i snížit děti s odloženou školní docházkou a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Další podrobné informace k zápisu dětí do mateřské školy jsou zveřejněny zde.


Dub 07, 2019 | Kategorie Aktuálně, Úvodní stránka
bottom