Program Skutečně zdravá školka

Mateřská škola Klubíčko  byla od dubna 2016 do ledna 2019 držitelem Bronzového certifikátu Skutečně zdravé školy.

Skutečně zdravé mateřské školy nabízí dětem kvalitní pokrmy a podporují a rozvíjí v dětech zdravé stravovací návyky. Vědecké důkazy potvrzují, že stravovací návyky se tvoří již v dětském věku a správná výživa hraje klíčovou roli ve zdravém růstu dítěte a jeho kognitivním vývoji. Skutečně zdravé školky také umožňují dětem pěstovat bylinky, ovoce a zeleninu na zahradě a učit se základům vaření. Rodičům pomáhají vzdělávat se v oblasti zdravé výživy dětí.

V současné době naše mateřská škola nadále podporuje program Skutečně zdravá škola a  plně využívá získané náměty. Zároveň aplikuje do oblasti školního stravování vlastní zkušenosti a názory, které využívají reálné podmínky mateřské školy a směřují ke zdravému stravování dětí a spokojenosti všech zúčastněných.  Jdeme svou vlastní cestou…

 bottom