Program Skutečně zdravá školka

Mateřská škola Klubíčko  získala Bronzový certifikát!

Splněním podmínek pro bronzovou úroveň se naše školka v dubnu 2016 stala součástí sítě Skutečně zdravých školek.

Skutečně zdravé mateřské školy nabízí dětem kvalitní pokrmy a podporují a rozvíjí v dětech zdravé stravovací návyky. Vědecké důkazy potvrzují, že stravovací návyky se tvoří již v dětském věku a správná výživa hraje klíčovou roli ve zdravém růstu dítěte a jeho kognitivním vývoji. Skutečně zdravé školky také umožňují dětem pěstovat bylinky, ovoce a zeleninu na zahradě a učit se základům vaření. Rodičům pomáhají vzdělávat se v oblasti zdravé výživy dětí.

Podmínky pro udělení certifikátu Skutečně zdravá školka mají tři úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje specifický soubor kritérií, která musí mateřská škola splnit.

Kritéria jsou soustředěna okolo těchto čtyř pilířů či tematických okruhů:

  • Angažovanost a kultura stravování
  • Kvalita jídla a místo jeho původu
  • Vzdělávání o jídle a stravování
  • Místní společenství a spolupráce

Bronzová kritéria Skutečně zdravé školky, která jsme splnili, jsou zde.

 

 bottom