Projekty

Projekty dlouhodobé

Nebojím se říkat NE

Cílem projektu „Nebojím se říkat NE!“ je seznámení dětí s touto problematikou, upozornění na možná rizika a posílení takových vlastností a schopností dětí, které jim v budoucnu usnadní a umožní obranu a ochranu vlastního zdraví a bezpečí. Více o projektu „Nebojím se říkat NE“ zde…

Klíč k úspěchu

Mateřská škola Klubíčko využila možnost zapojit se do projektu pardubického úřadu práce Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji. Díky tomuto projektu z ESF OPLZZ od 1. června 2014 do 31. května 2015 pracovala v mateřské škole začínající učitelka a získávala potřebné profesní znalosti a pracovní zkušenosti. Více o projektu „Klíč k úspěchu“ zde…

Malý zahradník

Malý zahradník je dlouhodobý vzdělávací projekt firmy AGRO CS, a.s., zaměřený na podporu a rozvoj ekologických a pěstitelských aktivit v mateřských školách. Více o projektu „Malý zahradník“ zde…

Mluvíme a povídáme, všechny hlásky dobře známe…

Mateřská škola Klubíčko vzdělává děti s vadami řeči nebo s narušenými komunikačními schopnostmi ve speciální logopedické třídě, kde je zajištěna denní individuální práce s dětmi. Intenzivní pozornost rozvoji řeči je rovněž věnována dětem ve všech ostatních třídách. Více o projektu „Mluvíme a povídáme, všechny hlásky dobře známe…“ zde…

Projekty krátkodobé

Ptačí svět

V rámci projektu se děti seznamovaly s volně žijícími ptáky, jejich životními potřebami a podmínkami, s nezbytnou péčí o ně v době nepříznivých klimatických podmínek či v případě jejich zranění či jiného ohrožení. Více o projektu „Ptačí svět“ zde…

Babiččina zahrádka

Ekologické zaměření mateřské školy je zakotveno ve školním vzdělávacím programu Klubíčko. K naplnění cílů, které jsme si v rámci ekologické výchovy stanovili, vedou postupné dílčí krůčky, tak jak se nám daří zajišťovat potřebné finanční prostředky. Více o projektu „Babiččina zahrádka“ zde…

Putování za zvířátky

Cílem projektu bylo umožnit dětem přímý kontakt se zvířaty, seznámit je s podmínkami života zvířat, vytvářet u dětí odpovědný vztah k domácím i volně žijících zvířatům, ukázat jim péči o zvířata v reálném prostředí farmy či záchranné stanice pro ohrožená zvířata. Více o projektu „Putování za zvířátky“ zde…

Třídím, třídíš, třídíme…

Projekt přispěl k většímu zapojení dětí, k lepšímu pochopení důvodů pro třídění a recyklaci odpadu, postupně k trvalé změně v chování dětí vzhledem k nakládání s odpady. Pozitivní ovlivňování dětí má dopad i na rodiče, kteří často dítě v jeho snažení podporují. Více o projektu „Třídím, třídíš, třídíme“ zde…
bottom