Projekty

Naše projekty

Nebojím se říkat NE

Cílem projektu „Nebojím se říkat NE!“ je seznámení dětí s touto problematikou, upozornění na možná rizika a posílení takových vlastností a schopností dětí, které jim v budoucnu usnadní a umožní obranu a ochranu vlastního zdraví a bezpečí. Více o projektu „Nebojím se říkat NE“ zde…

Návrat do práce v Pardubickém kraji

Mateřská škola Klubíčko využila možnost zapojit se do projektu pardubického úřadu práce Návrat do práce v Pardubickém kraji. Díky tomuto projektu z Operačního programu Zaměstnanost pracují v mateřské škole na kratší úvazky ženy, pečující o své malé děti.  Ve školním roce 2016/2017 získala mateřská škola příspěvek na dvě pracovní místa ve výši 152 800 Kč, na školní rok 2017/2018 je uzavřena smlouva na příspěvek ve výši 99 900 Kč.  Personální podpora při zajištění hladkého chodu organizace je neocenitelná. Díky ní máme možnost rozvíjet aktivity,  na které státní systémová finanční podpora nestačí.

Malý zahradník

Malý zahradník je dlouhodobý vzdělávací projekt firmy AGRO CS, a.s., zaměřený na podporu a rozvoj ekologických a pěstitelských aktivit v mateřských školách. Více o projektu „Malý zahradník“ zde…

 
bottom